List of Images

Ofiary i ruiny
Ukraińscy żołnierze niosą rannego do ratusza.
Ofiary i ruiny
Zabity Ukrainiec w ratuszu.
Ofiary i ruiny
Spalona podczas pogromu synagoga chasydzka (na rogu dzisiejszych ulic Sanskiej i Łaznowej).
Ofiary i ruiny
Zniszczona podczas walk Poczta Główna. Wewnętrzne podwórze.
Ofiary i ruiny
Ostrzelany budynek mieszkalny na rogu ulic Sykstuskiej (Doroszenka) i Słowackiego.
Ofiary i ruiny
Stan sali sesyjnej Sejmu Galicyjskiego po wydarzeniach listopadowych.
Internowani i wzięci w niewolę
Ukraińscy jeńcy wojenni prowadzeni przez miasto 23 listopada 1918 roku. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Internowani i wzięci w niewolę
Ludwik de Laveaux (1891-1966)
Internowani i wzięci w niewolę
Myron Tarnawski (1869-1938)
Internowani i wzięci w niewolę
Budynek policji miejskiej (żandarmerii)
Internowani i wzięci w niewolę
Budynek Wyższego Sądu Krajowego i Trybunału Kryminalnego
Legitymizacja władzy
Manifest Karola I z 16 października 1918 roku. Źródło: Österreichische Nationalarchiv.
Legitymizacja władzy
Ostatni Habsburski imperator Karol I Namiestnik Karl von Huyn. Źródło: Österreichische Nationalarchiv
Legitymizacja władzy
Namiestnik Karl von Huyn. Źródło: Österreichische Nationalarchiv
Legitymizacja władzy
Pałac namiestnika na początku XX wieku.
Legitymizacja władzy
Legitymizacja władzy
Jewhen Petruszewycz, przewodniczący Ukraińskiej Rady Narodowej.
Legitymizacja władzy
Dom Ludowy na ulicy Rutowskiego (obecna Teatralna 22), gdzie zbierała się URN, na fotografii z lat 90-tych XIX wieku.
Ludność cywilna
Dzieci po pogromie z jedzeniem otrzymanym z polskiej kuchni. Źródło: Cyfrowe archiwum YIVO
Ludność cywilna
Mieszkaniec miasta na ulicy w listopadzie 1918. Fotografia z kolekcji Stepana Hajduczka
Ludność cywilna
Wózki z jedzeniem na ulicach miasta. Z kolekcji Stepana Hajduczka.
Podwójna lojalność
Budynek Sejmu Galicyjskiego. Obok pomnik Agenora Gołuchowskiego, jednego z namiestników Galicji.
Podwójna lojalność
Ulica Karola Ludwika z nieistniejącym dzisiaj budynkiem Dyrekcji Skarbu.
Podwójna lojalność
Doktor Lonhyn Cehelski — ukraiński polityk, członek Ukraińskiej Rady Narodowej oraz rządu ZURL.
Życie Kulturalne
Miejski Teatr Wielki w 1910 roku.
Życie Kulturalne
Ostatnia strona gazety "DIŁO" z 3 listopada 1918 roku z reklamą kina i nadchodzących sztuk teatralnych , a także książek.
Życie Kulturalne
Reklama kin "Kopernik" i "Marusieńka" w polskiej prasie przedwojennej.
Życie Kulturalne
Biblioteka Instytutu Ossolińskich (dzisiaj biblioteka im. W. Stefanyka) w czasie walk listopadowych
Nowa władza
Sejm Galicyjski
Nowa władza
Budynek komendy wojskowej na placu Sobornym 6 (ówcześnie Bernardyńskim), w tym miejscu urzędował komendant miasta.
Nowa władza
Gabinet dyrektora policji Reinlendera po wydarzeniach listopadowych.
Transport i mobliność
Budynek Poczty Głównej przed wojną.
Transport i mobliność
Budynek Poczty Głównej zniszczonej w walkach listopadowych.
Transport i mobliność
Główny Dworzec Kolejowy przed wojną.
Zasady i bezpieczeństwo
Zawiadomienie z gazety "DIŁO" z 3 listopada 1918 roku
Zasady i bezpieczeństwo
Zawiadomienie z gazety "DIŁO" z 3 listopada 1918 roku
Zasady i bezpieczeństwo
Stepan Baran. Źródło: Sejm i Senat 1935 -1940: IV kadencja. 1936, 222
Zasady i bezpieczeństwo
Wit Sulimirski naczelnik Komitetu Bezpieczeństwa. Źródło: Semper Fidelis, Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, 1930, tabl. 182
Zasady i bezpieczeństwo
Miejska straż obywatelska. Źródło: Semper Fidelis
Zasady i bezpieczeństwo
Przepustka dla ukraińskiego wojskowego w celu odwiedzin w domu na ulicy Rzeźnickiej 17. Z kolekcji Stepana Hajduczka.
Żywność
Dowóz produktów do miasta na ulicę Blacharską (obecnie Fedorowa), prawdopodobnie do rady aprowizacyjnej w budynku Proswity. Zdjęcie z kolekcji Stepana Hajduczka
Żywność
Rynek podczas wydarzeń listopadowych. Fotografia z kolekcji Stepana Hajduczka
Organizacja pomocy charytatywnej
Wozy, którymi dostarczano żywność w mieście. Z kolekcji Stepana Hajduczka.
Organizacja pomocy charytatywnej
Aleksandra Zagórska. Za: Semper Fidelis: Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, 1930, tabl. 191
Organizacja pomocy charytatywnej
Stepan Fedak (1861-1937)
Organizacja pomocy charytatywnej
Ranni polscy wojskowi przy szpitalu w budynku Politechniki
Organizacja pomocy charytatywnej
Służba medyczna UAH
Linia frontu
Ukraiński żołnierz na Rynku. Zdjęcie z kolekcji Stepana Hajduczka
Linia frontu
Szkoła imienia Sienkiewicza. Źródło: Semper Fidelis 1930
Linia frontu
Zdzisław Trześniowski (Tatar), komendant szkoły imienia Sienkiewicza 1-2 listopada, z czasem szkoły im. Marii Magdaleny. Źródło: Semper Fidelis, 1930
Linia frontu
Skład broni w szkole Sienkiewicza. Źródło: Semper Fidelis, 1930
Linia frontu
Dom Techników. Źródło: Semper Fidelis, 1930
Linia frontu
Ogród Jezuicki (obecnie park im. Franki). Źródło: Semper Fidelis, 1930
Linia frontu
Polska grupa przy Ogrodzie Jezuickim (obecnie park im. Franki). Źródło: Semper Fidelis, 1930
Walka o dworzec
Stan dworca po walkach z 3 i 4 listopada. Zdjęcie 22 listopada. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Walka o dworzec
Stan dworca po wybuchu składów amunicji. Źródło: Semper Fidelis, 1930, tabl. 44
Walka o dworzec
Przy Dworcu Czerniowieckim po podpaleniu, od tego momentu nie istniejącym. Źródło: Semper Fidelis, 1930, tabl. 44
Walki o cytadelę
Cytadela na początku listopada 1918 roku. Zdjęcie z kolekcji Stepana Hajduczka.
Walki o cytadelę
Jedna z wież cytadeli, podpalona przez wycofujących się Ukraińców. Źródło: Semper Fidelis: Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, 1930, tabl. 28
Walki o cytadelę
Część polskiej grupy na Cytadeli po wycofaniu się Ukraińców, wśród nich Ludwik de Laveaux, Bernard Mond, Helena Bujwiduwna. Źródło: Semper Fidelis: Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, 1930, tabl. 28
Walki o cytadelę
Starszyna Osyp Bukowanyj podczas I wojny światowej.
Walki o koszary Ferdynanda
Główny budynek koszar w 1863 roku.
Walki o koszary Ferdynanda
Widok na miasto z Góry Stracenia, 1920-lata.
Walki o koszary Ferdynanda
Memoriał poświęcony straconym Wiśniowskiemu i Kapuścińskiemu na Górze Stracenia
Walki o koszary Ferdynanda
Zniszczenia koszar. Źródło Semper Fidelis: Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, 1930, tabl. 37
Walki o koszary Ferdynanda
Zniszczenia koszar. Budynek główny (widok od tyłu) Źródło: Semper Fidelis: Obrona Lwowa w obrazach współczesnych, 1930, tabl. 38
Walki o koszary Ferdynanda
Zniszczenia koszar po walkach. W tle widać budynki mieszkalne na ulicy Janowskiej (obecnie Szewczenki). Zdjęcie z kolekcji Jurija Zawerbnego
Łączność i informacja
Barykada na ulicy Gródeckiej (wewnętrzny budynek pod obecnym numerem 45). Zdjęcie z kolekcji Stepana Hajduczka
Łączność i informacja
Prasa starała się informować o decyzjach organów władzy i przebiegu walk.
Łączność i informacja
Polska gazeta "Kurjer Lwowski" z 6 listopada 1918 roku.
Łączność i informacja
Ogłoszenie w gazecie "DIŁO". Przez prasę mieszczanie starali się przekazywać rodzinie nowiny o sobie.
Łączność i informacja
Redakcja gazety "Pobudka". Źródło: Semper Fidelis, 1930, tabl. 96
Negocjacje i zawieszenie broni
Zawiadomienie w gazecie "Pobudka" z dnia 20 listopada 1918 roku o utrzymaniu pokoju.
Negocjacje i zawieszenie broni
Zawiadomienie w gazecie "Pobudka" z dnia 20 listopada 1918 roku o warunkach wprowadzenia pokoju.
Negocjacje i zawieszenie broni
Zniszczenia elektrowni na Persenkówce niedaleko od miejsca zaciekłych walk.
Negocjacje i zawieszenie broni
Porucznik Ludwik de Laveaux, przedstawiciel Naczelnej Komendy Wojsk Polskich, który podpisał ugodę.
Negocjacje i zawieszenie broni
Starszyna, setnik USS Osyp Bukszowany, przedstawiciel Naczelnej Komendy Wojsk Ukraińskich, który podpisał ugodę.
Nieudane próby porozumienia
Dworzec Główny, w którym nie doszło do porozumienia.
Nieudane próby porozumienia
Kościół św. Elżbiety, jedno z pierwszych miejsc organizacji polskiego oporu przeciwko ZURL, miejsce zbiórki broni.
Nieudane próby porozumienia
Ratusz. Zdjęcie z kolekcji Stepana Hajduczka
Nowa niechciana wojna
Nowa niechciana wojna
Pałac namiestnika Galicji
Nowa niechciana wojna
Namiestnik Karl von Huyn. Źródło: Austriackie archiwum narodowe
Mity i legendy
Linoryt z okazji 10-tej rocznicy wydarzeń listopadowych z wizerunkiem Tezeusza. Z pod kamienia wyciąga on broń, symbolizującą władzę państwową. Muzeum Oleny Kulczyckiej
Mity i legendy
Akcent polskiej propagandy dot. udziału dzieci i nastolatków w walkach listopadowych we Lwowie. Źródło: Semper Fidelis, 1930
Mity i legendy
Jurek Bitschan poległy w listopadzie 1918 roku stał się symbolem "obrony Lwowa".
Rytuały późniejszych czasów
Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2018 roku na "Cmentarzu orląt". Fot. Konstanty Czawaga / Kurier Galicyjski
Rytuały późniejszych czasów
Cmentarz Janowski. Odnowione pole z mogiłami żołnierzy UAH
Rytuały późniejszych czasów
Memoriał poświęcony Ukraińcom poległym w listopadzie 1918 roku, na terytorium cmentarza na Zboiskach (obecnie skwer na ul. Midnij) zniszczonego w latach 80-tych.
Rytuały późniejszych czasów
Grób żołnierzy UAH na cmentarzu zniesieńskim (ulica Zakłyńskich).
Rytuały późniejszych czasów
Historyczne rekonstrukcje walk listopada 1918 roku. Zdjęcie: "Istoryczna prawda"
Upamiętnienie, mobilizacja, polityka
Odznaczenie Lwowa orderem Virtuti Militari z 1921 roku. W centrum: prezydent miasta Józef Neumann w otoczeniu wojskowych.
Upamiętnienie, mobilizacja, polityka
Otwarce pomnika polskim poległym w walkach za Persenkówkę (okolice ul. Ługańskiej); obecnie nie istnieje.
Upamiętnienie, mobilizacja, polityka
Pomnik Orląt przy Lwowskiej politechnice w miejscu tymczasowego cmentarza szpitalnego. Obecnie nie istnieje.
Upamiętnienie, mobilizacja, polityka
Zaproponowany przez Rudolfa Indrucha wygląd "Cmentarza orląt" na Łyczakowie.
Upamiętnienie, mobilizacja, polityka
Prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Wiktor Juszczenko podczas uroczystego otwarcia Wojskowego memoriału w 2005 roku. fot: Adam Chełstowski
Upamiętnienie, mobilizacja, polityka
Pomnik ZURL wzniesiony we Lwowie przy ulicy Czynu Listopadowego w 2018 roku.
Upamiętnienie, mobilizacja, polityka
Pomnik ZURL wzniesiony we Lwowie na ulicy Horodockiej w 2018 roku.
Heroizacja narracji
Wezwanie do wzięcia udziału w mitingu. Z kolekcji Stepana Hajduczka
Heroizacja narracji
Miting na placu Świętojurskim 20 października 1918 roku. Z kolekcji Stepana Hajduczka
Heroizacja narracji
Otwarcie pomnika Polaków poległych w bitwie za Perseniówkę. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Cerkiew i bohaterowie
Nabożeństwo podczas poświęcenia sztandaru 40 pułku piechoty dzieci lwowskich.
Cerkiew i bohaterowie
Fresk "Pogrzeb Odilona" w katedrze ormiańskiej.
Cerkiew i bohaterowie
Okładka powieści Artura Schroedera "Orlęta", wykorzystująca religijną ikonografię: Orlęta porównane są do św. Jerzego, zwycięzcy zła symbolizowanego przez smoka.
Religia i naród
Rzymksokatolicki kościół katedralny.
Religia i naród
Grekokatolicka katedra św. Jura
Religia i naród
Ormiańskokatolicka katedra. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Bracia Szeptyccy
Bracia Szeptyccy i ich ojciec oraz przyjaciele w przysiółku Perehińsko (1909)
Bracia Szeptyccy
Leon Szeptycki i Jadwiga z Szembków, Klemens i Andrzej Szeptyccy, Aleksander Szeptycki z Izabellą z Sobańskich, około 1910 roku. Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Bracia Szeptyccy
Metropolita Szeptycki po powrocie z niewoli rosyjskiej (1917)
Bracia Szeptyccy
Stanisław Szeptycki - Minister obrony II Rzeczypospolitej. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Dwaj Metropolici
Rezydencja rzymskokatolickich arcybiskupów. (współczesna ulica Wynnyczenki 32)
Dwaj Metropolici
Rzymskokaltoliski arcybiskup Józef Bilczewski.
Dwaj Metropolici
Metropolita Andrzej Szeptycki.
Dwaj Metropolici
Rezydencja Metropolity Galicyjskiego na placu św. Jura 5.